Proiectare sisteme fotovoltaice

și întocmire dosare pentru panouri fotovoltaice

Pentru a determina dimensiunea optimă a sistemului fotovoltaic în funcție de nevoile individuale, se efectuează o analiză detaliată în timpul fazei de proiectare. Aceasta implică realizarea unei părți desenate, în care figurează toate detaliile necesare la implementare, inclusiv amplasarea și configurația panourilor solare. De asemenea, se fac diverse calcule pentru a determina puterea necesară a sistemului. În cadrul memoriului tehnic, detaliem echipamentele utilizate și modul de montare al acestora, asigurându-ne că proiectul este realizat conform standardelor și specificațiilor necesare. În partea economică a proiectului, stabilim valoarea detaliată a lucrării, ținând cont de costurile asociate cu achiziționarea și instalarea echipamentelor necesare.

Dosarul de proiectare pentru un sistem fotovoltaic cuprinde o serie de documente esențiale pentru implementarea acestuia. Documentele incluse în dosarul de proiectare vor cuprinde planuri și schițe ale sistemului propus, specificații tehnice ale echipamentelor, memoriu tehnic detaliat, planuri de montaj și conectare, precum și o estimare a costurilor asociate cu proiectul.

Pentru proiectele destinate utilizării rezidențiale (casnice/personale), dimensionarea sistemului se realizează în funcție de consumul mediu anual de energie și de suprafața disponibilă pentru montarea panourilor solare.

În cazul parcurilor fotovoltaice destinate unor suprafețe mai mari de teren, dimensiunea optimă a sistemului va fi determinată în funcție de suprafața disponibilă a clientului și de condițiile specifice ale zonei de implementare. În plus față de documentele menționate anterior, dosarul de proiectare pentru parcurile fotovoltaice poate include și evaluări ale impactului asupra mediului și aferentelor sociale, rapoarte de fezabilitate și studii de impact al proiectului asupra infrastructurii locale și a mediului înconjurător.

Durata instalării unui sistem fotovoltaic poate varia în funcție de mai mulți factori. În general, instalarea unui sistem rezidențial cu o putere instalată între 3 și 5 kW poate dura în jur de 1-2 zile. Totuși, există anumiți factori care pot influența durata montajului. Printre aceștia se numără dimensiunea sistemului fotovoltaic, unde un sistem mai mic poate necesita mai puțin timp pentru instalare decât unul mai mare. De asemenea, tipul de instalație poate influența timpul necesar pentru montaj, de exemplu, instalarea pe acoperișuri poate fi mai rapidă decât cea pe sol sau pe structuri ridicate. Starea locației este, de asemenea, un factor important, deoarece un acoperiș pregătit pentru instalare poate reduce timpul de montaj, în timp ce lucrările preliminare necesare, cum ar fi întărirea structurii, pot prelungi durata instalării.

Oferim o garanție de 2 ani pentru lucrările de instalare a sistemului fotovoltaic. Această garanție intră în vigoare începând cu data semnării procesului verbal de recepție la finalizarea lucrărilor de instalare. Astfel, clienții beneficiază de o perioadă de asistență și suport pentru a se asigura că sistemul funcționează în parametrii optimi și că sunt îndeplinite standardele de calitate și siguranță.

În continuare, în cadrul procesului de punere în funcțiune, utilizatorului îi este creat un cont personal cu un nume de utilizator și o parolă. Prin intermediul acestui cont, utilizatorul are acces la o aplicație mobilă pe platformele iOS sau Android sau poate accesa un site web de pe un laptop sau PC. Aici poate vizualiza parametrii sistemului fotovoltaic, precum și date și grafice legate de consumul și producția de energie electrică a sistemului. Această transparență și accesibilitate sunt esențiale pentru monitorizarea și gestionarea eficientă a sistemului fotovoltaic.

Pentru a obține autorizația de operare pentru un sistem fotovoltaic, este necesară întocmirea unui dosar de prosumator, care ulterior este depus la operatorul de distribuție local. Acest dosar cuprinde informații și documente referitoare la sistemul fotovoltaic instalat și la capacitatea acestuia de a genera și livra energie electrică în rețea. În plus, se realizează schimbarea contorului de măsurare a energiei electrice cu unul special pentru prosumatori, care poate măsura separat cantitatea de energie consumată și cea livrată în rețea.

Oferim un training detaliat utilizatorilor în momentul punerii în funcțiune a sistemului fotovoltaic. Acest training include informații despre echipamentele componente ale sistemului fotovoltaic, funcționarea acestora și modul de utilizare eficientă a aplicației de monitorizare a sistemului. Astfel, utilizatorii sunt pregătiți să gestioneze și să beneficieze pe deplin de sistemul lor fotovoltaic.

Cu serviciile noastre integrate, vă ajutăm să beneficiați de toate avantajele energiei solare, de la proiectare până la utilizare, asigurându-ne că procesul este simplu și eficient.

În cazul în care aveți întrebări privind serviciile noastre pentru panouri fotovoltaice, nu ezitați să ne contactați!

Scroll to Top