Tot ce trebuie să știi pentru a fi Prosumator

În primul rând, să aflăm ce înseamnă cuvântul ,,prosumator’’ din dex.

prosumator s .m. clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară. Din producător + consumator.

Ce trebuie sa facem pentru a deveni prosumatori

Dacă vrem să ne facem prosumatori, trebuie să trecem următoarele etape din Ghidul Prosumatorului:

 1. Certificatul de urbanism;
 2. Avizul de amplasament;
 3. Solutia de racordare;
 4. Avizul tehnic de racordare;
 5. Contract de racordare;
 6. Contract de executie;
 7. Anuntarea inceperii lucrarilor;
 8. Anuntarea finalizarii lucrarilor;
 9. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
 10. Punerea sub tensiune de proba;
 11. Certificat de racordare;
 12. Contract de vanzare-cumparare energie electrica.

Cum vindem energia produsă şi livrată?

Putem vinde energia produsă și livrată, pe baza certificatului de racordare obținut de la operatorul de distribuție în urma procesului descris mai sus. Pentru acest lucru, trebuie să existe un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate între tine (prosumatorul/vânzătorul) și firmă de energie electrică (furnizorul/cumpărătorul).

Putem vinde energia electrică doar furnizorului cu care avem deja contract pentru energia pe care o consumăm. De exemplu, o firmă de energie electrică care va cumpăra surplusul de energie produs de centrala ta, trebuie să semnaţi acest contract de vânzare-cumpărare, a cărui valabilitate este cel mult egală cu cea a contractului de furnizare existent.

Ce preţ de vânzare există

Acest preţ este valabil până la data 30.04.2022.

Prețul, exprimat în lei/MWh, la care o vei vinde energia unei firme de energia electrică pe care o produci și o livrezi, este reglementat prin ordin ANRE și este publicat pe site-ul OPCOM. Prețul mediu ponderat înregistrat pe piața pentru ziua următoare în anul 2021 este în valoare de 539,00 lei/MWh.

Bineînteles, există costuri şi finanţări care pot fi suportate financiar de stat.

Costuri și programe de finanțare

Pentru finanțare, persoanele fizice pot accesa programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu – Consultă pagina de internet a AFM

Costurile cu achiziția şi montarea, inclusiv sigilarea contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalațiile prosumatorului, se suportă după cum urmează:

 •  a) în cazul persoanelor juridice, de către prosumator pentru contorul de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație aferent, precum şi pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 14 alin. 6(2) in Legea 220/2008, inclusiv sistemul de comunicație aferent acestor contoare, dacă schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică;
 •  b) în cazul persoanelor fizice care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu:
  • (i) de către Administrația Fondului pentru Mediu pentru un contor de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație, cu excepția costurilor cu sigilarea acestuia care sunt suportate de către prosumator;
  • (ii) de către prosumator pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 14 alin. 6(2) in Legea 220/2008, inclusiv sistemul de comunicație aferent acestor contoare, dacă schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică.
 •  c) în cazul persoanelor fizice care nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, iar schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică:
  • (i) de către operatorul de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala electrică, pentru un contor de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație, costurile aferente fiind recunoscute în programul de investiții luat în considerare de autoritatea competentă la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;
  • (ii) de către prosumator pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 14 alin. 6(2) in Legea 220/2008, inclusiv sistemul de comunicație aferent acestor contoare.

În cazul persoanelor fizice care nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, nu este necesară montarea contorului de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile, în următoarele situații:

 • a) schema electrică a centralei electrice nu conține sistem de stocare a energiei electrice;

b) schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care nu poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică.

Care sunt avantajele si dezavantajele in a deveni prosumator.

Avantajele de a deveni prosumator:
 • Nu are un impact poluant asupra mediului inconjurator;
 •  Costurile ale facturilor electrice vor fi mai mici;
 • Creşte valoarea de piata a imobilului;
 • Posibilitatea de a injecta in retea si a vinde energia electrica suplimentara, etc.
Dezavantajele de a deveni un prosumator:
 • Investitia intr-un sistem de energie regenerabila este pe termen lung, asa ca daca va grabiti sa va amortizati investitia imediat, o sa fiti putin dezamagiti;
 • Durata de viata a sistemului cu panouri fotovoltaice variaza de la un producator la altul, intre 15-25 ani;
 • Când este iarna, productia este mai mica.

Am o veste bună pentru tine! Nu vei plăti taxe pentru energia consumată/vândută!

Prosumatorii (persoane fizice) sunt scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale, atât pentru energia electrică produsă pentru autoconsum, precum și pentru excedentul de energie vândut furnizorilor.

Care e puterea maximă pe care o poti folosi ca prosumator?

Conform legii, puterea instalată poate fi de cel mult 27 kW pe loc de consum. Peste această putere, prosumatorul nu mai beneficiază de prevederile legii, dar poate produce, consuma și vinde energie.

Ce legi există pentru reglementarea activităţii a prosumatarilor?

Există două legi:

 • Legea 220 din 2008 (pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie)
 • Legea 184 din 2018 (pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative)

Și câteva ordine ANRE:

 • ordinul 226/28.12.2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor
 • ordinul 227/28.12.2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

ordinul 228/28.12.2018 pentru aprobarea Normei Tehnice Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea

Servicii – Instalare Panouri Solare

Compania noastră proiecteză si instalează sisteme pe panouri solare.

Asiguram consultanță gratuită,  inclusiv obținerea dosarului de prosumator.

Contacteză-ne!

Scroll to Top